Skip to main content
All Posts By

matusgondek@gmail.com

Koľko stojí projekt od architekta?

By praca architekta

Koľko stoja služby architekta? A čo hodnota a obsah tejto ceny? To je častá otázka budúcich investorov v úvode projektu.

 

V prvom rade je potrebné si stanoviť rozsah služieb, ktoré požadujete od architekta. Na jednej strane sa môže jednať iba o konzultačnú činnosť spoplatnenú hodinovou mzdou, ale na druhej strane to môže byť komplexný servis, ktorý Vás prevedie od koncepčných štúdií cez projekt a vybavenie potrebných povolení, až po vyber dodávateľa stavby a dozor nad realizáciou.

Cena za služby architekta sa odvíja od jeho skúsenosti a zároveň od náročnosti samotného zadania, preto neexistuje jednoduchý a presný kľúč ako stanoviť cenu služieb architekta, veľa architektov ma svoje vlastné cenníky, ktoré sú ale len orientačné, pre stanovenie si prvotnej predstavy o cene za ich služby.

Dobrým nástrojom pre stanovenie si orientačnej ceny za služby architekta je stránka www.honorar.sk alebo cenník českej komory architektov, kde je možné si vypočítať online rozpočet na projekty na základe predpokladaných nákladov na budúcu stavbu podľa metodiky Slovenskej komory architektov. Tu je ale veľmi podstatné si správne odhadnúť budúce investičné náklady na stavbu, v čom Vám samozrejme vie dobrý architekt pomôcť v rámci prvotnej vstupnej konzultácie.

Keďže práca architekta je veľmi špecifická činnost, ktorá vychádza z konkrétneho zadania (pozemok, lokalitný program, špecifické požiadavky investora…atď…) čo sa ceny služieb týka tak je stanovená obsahom a rozsahom dodávaných prác, je preto veľmi ťažké zovšeobecňovať cenu za tieto služby, na druhej strane skúsený architekt Vám vie v rámci prvotných konzultácií špecifikovať rozsah potrebných prác a odhad ich ceny.

 

Samotná cenová ponuka od architekta býva vo väčšine prípadov štruktúrovaná na niekoľko etáp:

 

1. zabezpečenie podkladov

Hlavne ide o zameranie jestvujúcej nehnuteľnosti, poprípade v špecifických prípadoch potrebné prieskumy často požadované pri rekonštrukcií existujúcich budov, zároveň je potrebné získať územnoplánovaciu informáciu ohľadne riešenej lokality

2. architektonická štúdia

Je proces ktorého výsledkom je zhmotnenie zámeru klienta do konkrétnej hmotovo-priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, prípadne s partnermi.

3. projekty

Obsah tejto etapy vychádza zo zadania a výslednej architektonickej štúdie. Podľa rozsahu a náročnosti môže byť projekt rozdelený do viacerých etáp: projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, dielenská dokumentácia. Skúsený architekt by Vám mal vedieť dať informáciu ohľadne potrebného rozsahu dokumentácie už v rámci prvotných diskusii v rámci štúdie.

4. inžiniering

Obsahom ktorého sú činnosti smerujúce k zabezpečeniu podkladov pre projekt a práce spojené s vydaním potrebných povolení pre realizáciu stavby a následnej kolaudácii po zrealizovaní stavby.

5. dozor nad realizáciou

Architekt Vám Viem pomôcť s výberom dodávateľa stavby a jej častí. Zabezpečuje autorský dozor na stavbe, v rámci ktorého kontrolujeme súlad realizácie s projektom a radí s technickým postupom. Je realizovaný formou pravidelnej účasti na kontrolných dňoch a ocenený je formou hodinovej mzdy.

6. interiér

V prípade požiadavky vie architekt realizačnú dokumentáciu dopracovať do podrobného projektu interiéru, v rámci ktorého budú detailne riešené povrchy, atypické interiérové prvky (kuchyňa, vstavané skrine…atď.) a výber nábytkových kusov, svietidiel, povrchov a materiálov.

Investícia do kvalitného architekta môže byť výhodná z rôznych dôvodov. Architekti prinášajú množstvo vedomostí a skúseností do procesu navrhovania a výstavby, čím zabezpečujú plynulý priebeh projektu. Zároveň môžu pomôcť ušetriť peniaze a čas poskytovaním nákladovo rozumne navrhnutých riešení pri zložitých problémoch. A napokon, architekti môžu poskytnúť neoceniteľné odborné znalosti pri efektívnom výbere materiálov, technológií a stavebných metód.

Podľa môjho názoru Vám doporučujem na začiatku kontaktovať architekta a prejsť si s ním v rámci bezplatnej konzultácie Vaše zadanie. Skúsený architekt Vám vie dať už pri prvej konzultácii cenné rady pri realizácii Vášho zámeru. A keď si uvedomíte, že cena za namieru realizovaný návrh a kompletný servis počas celej doby realizácie projektu a stavby spolu s vybavením potrebných povolení sa pohybuje od 6 do 12% celkových nákladov na stavbu, tak sú to najlepšie investované peniaze na zhodnotenie vašej budúcej nehnuteľnosti.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať za účelom bezplatnej vstupnej konzultácie.

Katalógový projekt rodinného domu verzus rodinný dom od architekta

By praca architekta

Realizovať dom formou katalógového projektu rodinného domu alebo si nechať spraviť rodinný dom od architekta?

Veľa klientov pri prvotných úvahách o svojom budúcom rodinnom dome rieši dilemu, či si kúpiť katalógový projekt rodinného domu, alebo vstúpiť do spolupráce s architektom a nechať si realizovať projekt „na mieru“.

Ak sa zamyslíte nad obsahom katalógového projektu a službami architekta ide v podstate o dve úplne rozdielne veci, ktoré nie je možné porovnávať. V prípade katalógového projektu klient dostáva iba produkt, ktorý je väčšinou potrebné ďalej upravovať podľa danosti pozemku a potrieb budúcich užívateľov. Architekt vám namiesto produktu poskytuje v prvom rade službu, ktorá obsahuje všetko, od idey, cez projekt pripravený na mieru podľa požiadaviek klienta, až po podporu pri celom procese uskutočnenia predstavy o bývaní.

Katalógový projekt rodinného domu:

zahŕňa výber z radu vopred navrhnutých plánov domu. Klient si vyberie projekt z katalógu, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám a vkusu. Plán ale nieje prispôsobený jeho potrebám a rodina je obmedzená na to, čo je dostupné v katalógu. Vo veľkom množstve prípadov si nakoniec klient upravuje katalógový projekt pre jeho potreby.

Rodinný dom od architekta:

Naopak spolupráca s architektom pri návrhu domu ponúka oproti kúpe katalógového rodinného domu viacero výhod:

1. produkt verzus služba:

Na rozdiel od kúpi katalógového projektu si pri spolupráci s architektom kupujete jeho služby, ktoré Vás prevedú celím procesom projektovania, vybavovania potrebných povolení a realizácie Vášho projektu.

2. Kvalita a služba:

Architekt zabezpečí, aby bol dom postavený podľa najvyšších štandardov a podľa náročných špecifikácií. Bude tiež spolupracovať s miestnymi úradmi, zabezpečí potrebné povolenia a dozrie na to aby dom spĺňal všetky stavebné normy a predpisy.

3. Dizajn:

Architekt klientovy môže pomôcť vytvoriť skutočne jedinečný a esteticky príjemný domov. Pomôže mu pri výbere materiálov, farieb a textúr, ktoré budú najlepšie vyhovovať celkovému dizajnu.

4. Efektívnosť:

Dobrý architekt má znalosti o energeticky účinných technikách, má prehľad o aktuálnych trendoch v materiáloch a technickom zariadení budovy, ktoré možno začleniť do návrhu domu. To môže pomôcť ušetriť peniaze na účtoch za energiu z dlhodobého hľadiska a zároveň Vám poradí aby vynaložené investičné náklady na stavbu boli maximálne efektívne využité.

5. Prispôsobenie:

Architekt vám môže pomôcť navrhnúť dom, ktorý špecificky spĺňa vaše potreby a túžby. Architekt s vami bude spolupracovať na vytvorení dizajnu, ktorý vyhovuje vášmu životnému štýlu, rozpočtu, špecifikám a veľkosti pozemku.

6. Cena:

Dom navrhnutý na mieru môže stáť menej ako katalógový rodinný dom podobnej kvality. Architekt môže s vami spolupracovať pri hľadaní spôsobov, ako znížiť celkové náklady na projekt formou priestorovej organizácie, použitých materiálov a celkovej efektívnosti pri návrhu. Investícia do kvalitného projektu a samotnej služby od architekta sa Vám vráti vo forme úspory pri samotnej realizácii.

Architekt je profesionál, ktorý navrhuje a plánuje výstavbu budov a iných stavieb. Mať architekta je dôležité, pretože do stavebného procesu prináša množstvo vedomostí a skúseností. Rozumie technickým aspektom výstavby, ako je technicko-stavebné riešenie a stavebné predpisy, je schopný vyvážiť tieto požiadavky s estetickými a funkčnými cieľmi projektu. Architekti majú tiež schopnosť myslieť kreatívne a prichádzať s jedinečnými riešeniami v rámci návrhu. Okrem toho môžu pomôcť zabezpečiť, aby bol projekt zrealizovaný podľa plánu a v rámci rozpočtu.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať za účelom bezplatnej vstupnej konzultácie.

Spôsob spolupráce s architektom pri realizácii rodinného domu

By praca architekta

Spôsob spolupráce s architektom pri realizácii rodinného domu

Tvorivá práca architekta pri návrhu a projektovaní rodinného domu je proces ako každí iný, preto je dôležité si tento proces nastaviť správne od samého začiatku spolupráce. V tomto článku predostriem spôsob spolupráce tak, ako prebieha v našom ateliéry a popíšem jednotlivé etapy, aby bola spolupráca medzi architektom a investorom pri tvorbe rodinného domu pre obe strany čo najhladšia a na konci bolo zrealizované, čo možno najhodnotnejšie dielo.

architekti Spôsob spolupráce s architektom pri realizácii rodinného domu | 1
celkový priebeh realizácie stavby na časovej osy

1. Vstupná konzultácia:

Je to prvým krokom v celom procese realizácie budúceho diela. Tu je asi najdôležitejšie predostrieť architektovi investorove požiadavky na budúcu stavbu. Výstupom tejto konzultácie by mal byť opis zadania a cenová ponuka od architekta. A zároveň by mal investor dostať potrebné informácie o tom ako bude prebiehať celková spolupráca s architektom. Je dobré si vopred pripraviť podklady na toto stretnutie a to:

  • Informácie o pozemku prípadne nehnuteľnosti, ktorú chcete rekonštruovať (fotodokumentáciu, katastrálnu mapu, zameranie)
  • Vypracujte si presný zoznam svojich požiadaviek a dizajnových nárokov. Nie je na škodu si pripraviť album inšpirácií (pre tento účel je veľmi vhodné využiť napríklad https://sk.pinterest.com/).
  • Pripravte si Váš lokalitný program, čo znamená informácie ako veľkosť obytných priestorov, počet izieb, požiadavky na typológiu a dispozíciu domu, počet a opis budúcich užívateľov, ich vek, návyky, hobby atď…
  • Stanovte si budget budúcej stavby. Je potrebné prebrať s architektom vaše finančné možnosti a ako bude budúca stavba financovaná. Pri prvej konzultácii Vám vie skúsený architekt odhadnúť finančnú náročnosť celého projektu.

2. obhliadka

Následne po vstupnej konzultácii je vhodné zabezpečiť pre architekta obhliadku pozemku prípadne nehnuteľnosti, ktorá je určená na rekonštrukciu

3. cenová ponuka na štúdiu

Ďalším krokom by mala byť cenová ponuka na štúdiu, ktorá by mala obsahovať opis zadania, ak je to potrebné cenu za zabezpečenie podkladov (zamerania, prieskumy, územno plánovaciu informáciu), a obsah štúdie s celkovou cenou za štúdiu a samozrejme vopred dohodnuté termíny s spôsob spolupráce (počet konzultácií)

4. zabezpečenie podkladov

Po schválení cenovej ponuky Vám architekt zabezpečí všetky potrebné podklady pre realizáciu štúdie, ako sú napríklad: zameranie, digitalizácia podkladov a existujúcich výkresov, zabezpečenie potrebných prieskumov ak je to nutné (staticky pamiatkársky, geologický….atď), územnoplánovaciu informáciu z príslušného stavebného úradu a ostatné vopred dohodnuté podklady.

5. proces štúdie

V tejto fáze sa navrhuje a vymýšľa budúca podoba navrhovaného diela, je to najhodnotnejšia a najtvorivejšia Časť práce architekta, práve v tejto fáze sa samotný charakter budúcej stavby. V ideálnom prípade je rozdelená do niekoľkých etáp, aby sa návrh postupne prepracoval a vyladil

6. koncept

Architektonický koncept rodinného domu typicky vychádza zo zadania. Zvyčajne zahŕňa úvahy ako veľkosť a usporiadanie domu, dispozičné riešenie, orientácie na svetové strany a množstvo prirodzeného svetla, exteriér domu a priľahlého pozemku a celkový náčrt dizajnu. Do hry môžu vstúpiť aj ďalšie prvky, ako je energetická účinnosť, terénne úpravy a dostupnosť. V koncepčnej fáze je vhodné riešiť a predostrieť klientovi niekoľko variant dispozično-prevádzkového usporiadania budúceho domu.

7. prepracovanie konceptu

Po schválení celkového konceptu sa návrh ďalej dopracuje podľa dohodnutých požiadaviek klienta. Prepracujú sa materiálovo-technické riešenia, prepracuje sa koncept statického riešenia a vyladia sa dispozície. Pripraví sa digitálny 3d model a prepracuje sa celkové hmotovo-priestorové riešenie návrhu. Preberie sa koncept technického zariadenia budovy. V rámci tejto etapy zároveň architekt navštívi príslušný stavebný úrad ohľadne konzultácie o potrebnom povoľovacom procese.

8. finalizácia štúdie

V rámci finalizácie štúdie sa dopracuje koncept interiéru, prepracujú sa detaily, pripravia sa vizualizácie a schvália sa finálne dispozície a materiálové riešenie.

9. Odovzdanie štúdie

Po odovzdaní finálnej štúdie bude mať už klient ucelenú predstavu o budúcej stavbe a jej charaktere, bude jasné koncepčne riešenie konštrukcii a použitých technológii a zároveň bude stanovený celkový dizajnový charakter stavby. Klientovi sa odovzdá finálna štúdia podľa obsahu dohodnutom v cenovej ponuke a zároveň sa s ním preberie obsah a cena potrebnej projektovej dokumentácií pre povoľovací proces a realizácie ako aj ďalší priebeh projektu.

10. Projektovanie a povoľovací proces stavby

Projektovanie a povoľovací proces stavby je proces, je potrebný na to, aby sa stavba mohla uskutočniť. Proces zahŕňa vypracovanie projektov na získanie všetkých potrebných povolení (územné rozhodnutie, stavebné povolenie). Projekty musia obsahovať všetky potrebné informácie o stavbe, vrátane všetkých profesií (statika, zdravotechnika, vykurovanie, projekt požiarnej ochrany…aťď) a podrobností, ako sú rozmery, materiály a konštrukčné detaily. Následne musí stavebník získať všetky potrebné povolenia od miestnych úradov. keď sú všetky povolenia získané, stavebník môže začať so samotnou stavbou na základe podrobného realizačného projektu.

11. realizačný projekt

Realizačný projekt stavby obsahuje podrobný popis stavby a jej výstavby. Zahŕňa všetky technické, materiálové, finančné a časové aspekty projektu, rozdelené do jednotlivých fáz výstavby. Obsahuje tiež technickú dokumentáciu, ktorá určuje požiadavky na stavebné práce, profesie , postupy výstavby, začlenenie existujúcich stavebných prvkov, prepracované detaily a všetky výkazy prvkov spolu s detailným položkovým rozpočtom stavby.

12. realizácia stavby

V rámci realizácie stavby architekt dozerá na realizovanie stavby vybraným dodávateľom, aby bola stavba zhotovená podľa dodanej dokumentácie. S jednotlivými realizátormi konzultuje všetky technické otázky a dozerá nad výberom materiálov a kvalitou zhotovenia jednotlivých detailov. Po ukončení stavby zhotoví architekt pre klienta projekt skutočného vyhotovenia stavby.

 

Pre dobrú spoluprácu klienta s architektom je potrebné, aby klient rozumel svojim požiadavkám a cieľom, dôsledne komunikoval svoje potreby a uvedomil si, že architekt má špecializované vedomosti, ktoré pomôžu dosiahnuť ciele klienta. Klient by mal dôverovať svojmu architektovi a byť otvorení komunikácii o návrhoch architekta a flexibilní pri ich realizácii.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať za účelom bezplatnej vstupnej konzultácie.

V čom je dobra spolupráca s architektom?

By praca architekta

V čom je dobra spolupráca s architektom?
(10 výhod spolupráce s dobrým architektom)

 

V čom vie byť dobrý Architekt cenným prínosom pre investora budúcej stavby? To sa často pýtajú budúci stavebníci na začiatku uvažovania nad budúcou nehnuteľnosťou. V čom je teda podstata výhody spolupráce s dobrým architektom?

Podstatou spolupráce s dobrým architektom je možnosť mať skúseného odborníka, ktorý vás prevedie zložitým procesom navrhovania a výstavby zámeru. Architekt prevedie budúceho stavebníka od koncepčného návrhu, cez plánovanie projektu, výber materiálov až po konštrukciu projektu, a popri tom dokáže vybaviť potrebné povolenia a zabezpečiť úspešný výsledok projektu.

Investor zároveň potrebuje architekta, aby zabezpečil, že projekt, do ktorého investuje svoje prostriedky, je navrhnutý a postavený podľa jeho špecifikácií a v rámci stanovených odhadovaných nákladov a časového harmonogramu. Architekt môže tiež pomôcť investorovi určiť realizovateľnosť projektu, ako aj poskytnúť rady, ako maximalizovať návratnosť svojej investície.

architekti V čom je dobra spolupráca s architektom? | 2

10 výhod dobrého architekta:

 

1. Profesionalita
Dobrý architekt na základe svojich skúseností dokáže vniesť do projektu úroveň profesionality, ktorej sa svojpomocný prístup nemusí vyrovnať.

2. Kreativita
Dobrý architekt bude schopný prichádzať s kreatívnymi riešeniami, ktoré zabezpečia originalitu a dizajnovú kvalitu samotného diela.

3. Vedomosti a skúsenosti
Dobrý architekt má znalosti a skúsenosti so stavebnými predpismi, územnými zákonmi a inými predpismi, ktoré je potrebné dodržiavať pri výstavbe budovy alebo prestavbe existujúcej budovy.

4. Úspora nákladov
Dobrý architekt vám môže pomôcť ušetriť peniaze tým, že efektívne navrhne priestor, pomôže vám s rozumným výberom materiálov a vyhne sa nákladným chybám počas výstavby.

5. Kontrola kvality
Dobrý architekt môže pomôcť zabezpečiť, aby kvalita hotového produktu spĺňala vaše očakávania a bola v súlade s pôvodnou predstavou.

6. Úspora času
Dobrý architekt vám môže pomôcť ušetriť čas vytvorením plánu, ktorý je efektívny a organizovaný, takže výstavba môže napredovať rýchlo a bez akýchkoľvek zdržaní alebo neočakávaných problémov.

7. funkčná schéma objektu
Dobrý architekt dokáže navrhnúť priestor, ktorý je zároveň estetický ale aj funkčný, čo zlepšuje jeho priestorové využitie a samotnú funkčnosť.

8. Zvýšená hodnota
Dobrý architekt dokáže navrhnúť objekt, ktorý maximalizuje hodnotu vášho domova alebo firmy, vďaka čomu sa maximalizuje efektívnosť vynaložených prostriedkov.

9. Úľava od stresu
Dobrý architekt je profesionál, ktorý vám môže pomôcť zbaviť sa bremena plánovania a navrhovania, takže sa zbavíte stresu z realizácii Vášho zámeru.

10. koncepcia
Dobrý architekt je niečo ako režisér a scenárista budovy v jednej osobe. Po samotnom investorovi má najväčší vplyv, aký bude finálny dojem zo zrealizovaného diela.

 

 

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho rodinného domu a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu rodinného domu Vám odporúčame navštíviť aj našu stránku venovanú rodinným domom, v ktorej bližšie vysvetľujeme spôsob našej spolupráce pri projekte rodinného domu, prípadne stránku venovanú realizácii projektu interiéru. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať za účelom bezplatnej vstupnej konzultácie.