POPIS

Sídlo rodinnej firmy

KATEGÓRIA
  • Občianska vybavenosť
PLOCHA
781 m2
REALIZÁCIA

2018-súčasnosť

V rámci tohto projektu Nás oslovili klienti so zadaním skĺbenia prevádzky a sídla rodinnej firmy spolu s bývaním pre a majiteľov. Exponovaný pozemok ponúkal realizáciu modernej rekonštrukcie existujúcej stavby realizovanej v 90-tych rokoch.

Navrhovaný objekt reaguje svojou hmotou na jestvujúcu zástavbu, budova má smerom
k zástavbe rodinných domov 2 nadzemné podlažia a ateliér na ustúpenom tretom podlaží je najviac vnímaný zo strany hlavnej dopravnej tepny – Púchovskej ulici. Navrhovaný objekt je situovaný na pozemku podľa jestvujúceho objektu. K rekonštruovanému pôvodnému objektu je pripájaná nadstavba ateliéru.

Hlavný zásah do dispozície objektu je v rozšírení skladových priestorov a v realizácii vertikálneho
komunikačného jadra s výťahovou šachtou. Na tieto zmeny je naviazaná dispozícia, v rámci 1np sú riešené priestory kancelárii a hosťovský byt. Kancelárske priestory sú priamo prepojené novo-navrhovaným schodiskom do suterénnych skladových priestorov. V priestore 2np sa nachádza 5-izbový byt priamo prepojený s ateliérom a priestorom pre fitness na ustúpenom 3np.

Na fasáde sú použité prírodné materiály – tehlový obklad, drevo a sklo.. Okná budú hliníkové. Výplne zábradlí na balkónoch budú z ťahokovu. Spoločné vnútorné priestory budú mať trvácne
keramické obklady a steny budú omietnuté. Interiéry jednotlivých bytov budú vybavené vnútorným zariadením a materiálmi podľa požiadaviek vlastníka.