POPIS

Rezidenčný komplex s troma objektmi v Dúbravke, spolupráva s ARCHIKÓD

KATEGÓRIA
  • Bytové domy
VEĽKOSŤ
75 bytov
REALIZÁCIA

2015-2016

V rámci tejto stavby sme sa podieľali na dizajnovej a projekčnej činnosti. Projekt vznikol v spolupráci so skupinou ARCHIKÓD a.s. Bytový komplex bol nominovaný na cenu za architektúru CE.ZA.AR. 2019

Obytný súbor s tromi nízko-podlažnými mestskými vilami má spolu 75 bytov. Moderné bytové domy so spoločnou záhradou, spojené skrytou podzemnou garážou. Upravené zelené okolie domov s lavičkami a miestom pre budúcu komunitu susedov.

Svahovitý pozemok starej záhradkárskej oblasti, umožnil vytvoriť urbanistický koncept objektov prepojených podzemnou garážou. Na jej streche vznikol privátny priestor pre predzáhradky bytov a tiež poloverejný priestor s výsadbou, detským ihriskom a multifunkčným športoviskom.

Jednoduchá forma architektúry troch objektov nepravidelného lichobežníkového tvaru členená betónovým parterom, typickými podlažiami so šachovnicovou kompozíciou okien so zníženými parapetmi a žalúziovými kastlíkmi, je ukončená ustúpeným podlažím so strešnými bytmi s drevenou lamelovou fasádou. Koncept šachovnice okien sme využili pre väčšie vyloženia betónových balkónov čím bytové domy získali väčšiu plasticitu.