Skip to main content
 

Projekt interiéru

 

Projekt interiéru

 

Projekt interiéru

DOBRÝ INTERIÉROVÝ DIZAJN NIE JE LEN O VYTVORENÍ PRIESTORU, KTORÝ JE O SVETLE, MATERIÁLOCH, TEXTÚRACH A FARBÁCH, ALE V PRVOM RADE IDE O VYTVÁRANIE ŽIVOTNÉHO PRIESTORU PRE ĽUDÍ, KTORÝ HO BUDÚ UŽÍVAŤ. MAL BY BYŤ PRISPÔSOBENÝ INDIVIDUÁLNYM POTREBÁM UŽÍVATEĽOV, S PRIHLIADNUTÍM NA ICH ŽIVOTNÝ ŠTÝL, PREFERENCIE A ROZPOČET. TO SÚ ZÁKLADNÉ DETERMINANTY, KTORÉ BY MALI BYŤ ODRAZENÉ V JEHO FUNKČNOSTI A ESTETIKE. DOBRÝ INTERIÉR ZÁROVEŇ ZOHĽADŇUJE AJ ARCHITEKTÚRU BUDOVY ALEBO OBJEKTU, V KTOROM SA NACHÁDZA A VHODNE HO DOTVÁRA, ČÍM SA STÁVA JEHO PRIRODZENOU SÚČASŤOU.

„KĽÚČOM K ÚSPEŠNÉMU DIZAJNU INTERIÉRU JE VYTVORENIE VYVÁŽENEJ A HARMONICKEJ ATMOSFÉRY, KTORÁ ODRÁŽA INDIVIDUÁLNY ŠTÝL A FUNKCIU PRIESTORU.“

projekt interiéru

Podstatou dobrého projektu interiéru je schopnosť vytvárať esteticky príjemné, funkčné priestory, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a preferenciám klienta. Okrem toho je pre úspech interiérového architekta nevyhnutná znalosť stavebných predpisov, územných zákonov a požiadaviek na dostupnosť.

Návrh interiéru architektom je pre nás služba, ktorá závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta. Zohľadňujeme v nej faktory ako veľkosť a tvar priestoru, presvetlenie, jeho zamýšľané využitie, výber materiálov, dizajnu osvetlenia, usporiadania nábytku a ďalších prvkov, aby sme vytvorili funkčný a esteticky príjemný interiér. Zároveň spolupracujeme a komunikujeme s dodávateľmi a úradmi, aby sme dohliadli na to, že všetky aspekty výstavby sú v súlade s návrhom a normami.

Priebeh návrhu interiéru

Vstupná konzultácia

Vstupná konzultácia zvyčajne zahŕňa diskusiu o nápadoch, rozpočte a časovom pláne a dizajnových nárokoch klienta. Preberú sa priestorové požiadavky na dispozíciu a funkciu budúceho priestoru. Zároveň sa zhodnotí budova, v ktorej sa budúci interiér bude nachádzať. Výsledkom vstupnej konzultácie je cenová ponuka s popisom odporúčaného postupu a objemu prác.

Zabezpečenie podkladov

Po vstupnej konzultácii a schválení cenovej ponuky Vám zdigitalizujeme dodané podklady pre návrh, zároveň vieme riešený priestor zamerať, poprípade, ak je to potrebné, zabezpečiť posudky a pasportizáciu existujúceho stavu.

Koncept a dispozícia interiéru

Po zabezpečení potrebných podkladov pre realizáciu projektu interiéru je potrebné navrhnúť a schváliť celkové dispozičné riešenie interiéru. Dobrý pôdorysný koncept by mal byť efektívny, dobre proporčný a vizuálne príťažlivý. Mal by maximálne využiť existujúci priestor a umožniť maximálnu funkčnosť a pohodlnú orientáciu v priestore. Plán by mal byť zostavený logickým spôsobom a mal by zahŕňať okrem funkčnosti aj  dostatok presvetlenia prirodzeným svetlom

Architektonická štúdia

Finálna architektonická štúdia interiéru zvyčajne obsahuje podrobnú analýzu existujúceho vnútorného priestoru vrátane rozmerov a nákresov dispozície, výšok a koncepciu detailov, návrh vnútorných povrchových úprav a vybavenia. Obsahom architektonickej štúdie sú vizualizácie priestoru spolu s digitálnym 3d modelom. Zároveň môže obsahovať aj podklad k návrhu osvetlenia, vzduchotechniky a iného technického vybavenia a odporúčania pre všetky potrebné profesie. A v neposlednom rade vyšpecifikovanie atypických nábytkových prvkov. Zámerom štúdie je stanoviť celkový objem a rozsah prác na budúcom projekte interiéru. Súčasťou štúdie býva spravidla aj cenová ponuka na realizačný projekt interiéru.

Realizačný projekt interiéru

Obsah realizačného projektu záleží od návrhu v rámci architektonickej štúdie. Zvyčajne obsahuje technickú dokumentáciu ako projekt stavebných úprav, kladačské výkresy povrchov, výkresy stropov podláh a stien, rozkreslenie atypických prvkov vstavaných nábytkov, špecifikácie osvetlenia, elektroinštalácie a iné plány technického vybavenia, výkazy a špecifikácie použitých materiálov a rozkreslenie detailov. Súčasťou návrhu je zároveň pokožkový výkaz výmer a prvkov.

Vyber dodávateľa

V prípade potreby Vám vieme ponúknuť overených dodávateľov a zabezpečiť cenové ponuky a asistenciu pri jednaní s budúcimi dodávateľmi.

Realizácia interiéru a dozor

Projekty interiérov nerealizujeme v rámci našej réžie, ale vieme zabezpečiť servis potrebný pri príprave projektu a samotnej realizácii vo forme autorského dozoru, v rámci ktorého kontrolujeme súlad realizácie s projektom a radíme s technickým postupom. Je realizovaný formou pravidelnej účasti na kontrolných dňoch.

Pri prvotnom rozhodovaní nad realizáciou Vášho budúceho projektu interiéru a pre lepšiu predstavu priebehu celej realizácie projektu Vám odporúčame navštíviť náš blog, v ktorom bližšie vysvetľujeme prácu architekta. Zároveň si neváhajte prezrieť aj naše portfólio realizácií a projektov.

Cena

Pri premýšľaní nad budúcim interiérom je treba uvažovať koncepčne nad celkovou investíciou do samotnej realizácie. A tu sa Vám často krát vráti investícia do spolupráce s architektom vo forme ušetrených a efektívne minutých prostriedkov pri samotnej realizácii.
Investovanie peňazí do kvalitného projektu interiéru je šikovný krok, pretože vám môže z dlhodobého hľadiska ušetriť čas a peniaze. Architekt vám môže pomôcť vytvoriť dokonalý dizajn pre váš domov alebo projekt, pričom zabezpečí, aby bolo všetko urobené správne a podľa návrhu a plánu.

Pri väčšine projektoch intriéru sa cena štúdie odvodzuje od veľkosti projektu v m2 a pohybuje sa zhruba od 50-80 euro/m2 v závislosti od náročnosti zadania. Cena samotného realizačného projektu interiéru od architekta závisí od rozsahu projektu, zložitosti návrhu, použitých materiálov a technickej náročnosti a je nacenovaná osobitne pre každý projekt v rámci architektonickej štúdie.